PERSONAL TRAINING

ACTIVE_GYM

Wat is Personal training precies?
Personal training komt neer op persoonlijke trainingsbegeleiding. Het woord zegt het eigenlijk al. Toch is het meer dan een trainer aan je zijde tijdens een work-out, die je vertelt dat je nog makkelijk 5 push-ups kunt maken als je er door heen zit.
Persoonlijk
Wij  zullen als Personal trainer vooral kijken naar de doelstellingen van onze mensen. Wat willen ze precies en hoelang gaan we daar over doen. Vervolgens is het zaak om belastbaarheid en belasting op elkaar af te stemmen. Een te lage belasting zal weinig tot geen resultaten opleveren. Ditzelfde zal gebeuren bij een te hoge belasting. Zaak is dus om daar de juiste prikkel en prikkelomvang toe te passen.

Voeding
Ook voeding gaat een cruciale rol spelen in dit geheel. Wanneer je serieus aan de slag gaat met je lijf is het van belang dat je de juiste voedingsstoffen binnen krijgt en vooral ook de juiste hoeveelheden. Eet je te veel dan zal dit resultaten net zo hard in de weg staan dan wanneer je te weinig eet of wanneer er te weinig variatie wordt toegepast in het eetpatroon

Doelstellingen
Verder zullen wij ervoor waken dat we onze doelstellingen halen. Doelstellingen zullen SMART geformuleerd worden. Dit wil zeggen dat ze Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden zijn. Op deze manier zijn de behaalde resultaten goed in kaart te brengen. Mijn mensen zullen resultaten boeken, daar is geen twijfel over mogelijk!

Niveau
Het is echt niet noodzakelijk om een hoog instap niveau te hebben op het moment dat er gekozen wordt voor Personal Training. Personal Training is juist voor iedereen toegankelijk, dus ook voor mensen die zelden of nooit aan sport hebben gedaan. Zoals al eerder genoemd zal de belastbaarheid niet uit het oog worden verloren. Het gaat namelijk om training, niet om roofbouw!

Wil je meer weten? Vul dan het formulier in en we nemen direct contact op.